sonnuocgiare,sonnuocgiare.vn, son nuoc, son nuoc gia re

BẢNG GIÁ TISON
BẢNG GIÁ TISON
STT SẢN PHẨM CÔNG DỤNG ĐÓNG GÓI ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
trắng màu màu đậm
I - NHÓM SƠN TRÉT
1 sơn trét TS99 sơn trét 25kg 272.000      
2 sơn trét AAA sơn trét 25kg 282.000      
II - NHÓM BỘT TRÉT
1 win&win, winter, TS99 nội thất 40kg 123.000      
2 win&win, winter, TS99 ngoại thất 40kg 167.000      
3 yoko trong nội thất 40kg 163.000      
4 yoko ngoài ngoại thất 40kg 207.000      
5 shield trong nội thất 40kg 183.000      
6 shield ngoài ngoại thất 40kg 235.000      
7 unilux trong nội thất 40kg 185.000      
8 unilux ngoài ngoại thất 40kg 227.000      
9 maxcoat trong nội thất 40kg 179.000      
10 maxcoat ngoài ngoại thất 40kg 255.000      
III - NHÓM SƠN NỘI THẤT
1
sơn nước TS 99
 

sơn nội thất
 
25kg 368.000 368.000 390.000  
5kg 92.000 92.000 97.000  
2 sơn nước win win sơn nội thất 25kg 481.000 481.000 481.000  
5kg 116.000 116.000 116.000  
3 sơn nước yoko sơn nội thất 25kg 639.000 639.000    
5kg 156.000 156.000    
4
unilic interior
lau chùi dễ dàng
sơn nội thất
cao cấp
25kg 850.000 850.000    
5kg 204.000 204000    
5 unilux interior sơn nội thất
cao cấp
25kg 960.000 960.000    
5kg 230.000 230.000    

6
 
shieldcoat interior
sơn nội thất
cao cấp
18 lít 1.432.000 1.432.000    
5 lít 463.000 463.000    
IV - NHÓM SƠN NGOẠI THẤT
1 super coat sơn chống thấm
ngoài trời
25kg 1.026.000 1.072.000 1.247.000 1.488.000
5kg 243.000 255.000 285.000 334.000
2 unilux sơn bóng cao cấp
ngoài trời
18 lit 1.790.000 1.790.000    
5 lít 540.000 540.000    
3 satin coat sơn bóng cao cấp
ngoài trời
18 lit 2.157.000 2.157.000 2.441.000  
5 lít 654.000 654.000 732.000  
1 lít 159.000 159.000 179.000  
4 shield coat exterior sơn bóng cao cấp
ngoài trời
5 lít 675.000 675.000 768.000  
1 lít 157.000 157.000 183.000  
5
unilic exterior


 
sơn bóng cao cấp
ngoài trời
5 lít 770.000 770.000 843.000  
1 lít 181.000 181.000 189.000  

unilic exterior
màu 2 chấm đỏ
5 lít     958.000  
1 lit     215.000  

unilic exterior
màu 47014 - 47015
5 lít     1.052.000  
1 lít     236.000  
unilic 47016 5 lít     1.1000.000  
1 lít     245.000  
6 unilic chống ố vàng chống ố vàng 3kg 194.000      
1kg 68.000      
7 unilic topcoat sơn ngoài trời cao cấp
trong suốt
5 lít 494.000 556.000    
1 lít 103.000 122.000    
V - NHÓM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM
1

hi - sealer 2001
(loại 1)
chống kiềm ngoài trời 18 lít 1.530.000      
5 lít 430.000      
2

hi - sealer 2001
(loại 2)
chống kiềm trong nhà
& ngoài trời
18 lít 1.165.000      
5 lít 347.000      
3 sealer chống kiềm ngoài trời 18 lít 1.357.000      
5 lít 386.000      
4 unilux sealer chống kiềm ngoài trời 18 lít 1.040.000      
5 lít 305.000      
5 unilux primer chống kiềm trong &
ngoài trới
18 lít 870.000      
5 lít 275.000      
6 primer chống kiềm kinh tế 18 lít 759.000      
4kg 196.000      
VI - NHÓM SƠN TRANG TRÍ (ROUGHT COAT, STONE PAINT)
1 rought dùng tạo sơn gai,
sơn gấm
25kg 810.000 810.000    
5kg 179.000 179.000    
2 stone paint sơn đá 25kg 763.000 763.000    
5kg 170.000 170000    
VII - NHÓM CHỐNG THẤM, KEO
1 blackote chống thấm đen 18kg     723.000  
4kg     181.000  
1kg     53.000  
2 keo chống thấm phủ vách soong,
sàn nước
20kg 1.272.000      
4kg 265.000      
3 chống thấm SS10 chống thấm ngược 4 lít 348.000      
1 lít 93.000      
4 keo acrylic  ext pha sơn ngoài trời 1kg 86.000      
5 keo acrylic  int pha sơn trong nhà 1kg 65.000      
6 keo sữa dùng dán giấy, gỗ 1kg 41.000      
VIII - NHÓM SƠN DẦU
1 sơn kim loại mạ kẽm sơn dùng để lót &
sơn trên sắt kẽm
800ml 88.000 1.056.000   két = 12 lon
3 lít 303.000 1.212.000   két = 4 lon
18 lít 1.669.000 1.669.000   thùng
2 sơn dầu tison bóng mờ màng sơn bóng mờ sang trọng 400ml 49.000 588.000   két = 12 lon
800ml 89.000 1.068.000   két = 12
3 lít 587.000 1.148.000   két = 4 lon
18 lít 1.621.000 1.621.000   thùng
3 sơn dầu tison bóng màng sơn bóng,
sang trong
200ml 23.000 276.000   két = 12 lon
400ml 40.000 480.000   két = 12 lon
800ml 79.000 948.000   két = 4 lon
3 lít 272.000 1.088.000   két = 4 lon
18 lít 1.505.000 1.505.000   thùng
4 sơn chống rì đỏ sơn lót gỗ, kim loại 0.5kg 31.000 372.000   két = 12
1kg 52.000 624.000   két = 12 lon
4kg 193.000 772.000   két = 4 lon
25kg 1.042.000 1.042.000   thùng
5 sơn chống rỉ xám sơn lót gỗ, kim loại 0.5kg 34.000 408.000   két = 12 lon
1kg 56.000 672.000   két = 12 lon
4kg 201.000 804.000   két = 4 lon
25kg 1.160.000 1.160.000   thùng
               

 
 
Bình luận & chia sẽ
Đang tải bình luận,....
Đọc thêm
Chúng tôi luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mình, vì vậy chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về sản phẩm theo các quy định hiện hành.